Publications 2018

Beschrijving

Deze uitgave van de Publications, deel 154, bevat artikelen die zowel ingaan op de oorsprong van de stad Maastricht als de recente actualiteit. De artikelen laten tevens een scala aan methodes die gebruikt worden voor het doen van historisch onderzoek zien. De hoofdstukken in deze editie gaan over het 'Maastrichtse Vrijthofboek', het historische dossier van de heilige Amandus, de Fossa Eugeniana, Charles Guillon, het provinciaal bestuur van het ongedeelde Limburg (1815-1830), het 'Limburgse volkslied', en de profilering en uitbouw van de Universiteit Maastricht.

Jaar van uitgave

2018

ISBN-nummer

0167-6652

Plaats

Maastricht