Publications 2018

Beschrijving

Deze uitgave van de Publications, deel 154, bevat artikelen die zowel ingaan op de oorsprong van de stad Maastricht als de recente actualiteit. De artikelen laten tevens een scala aan methodes die gebruikt worden voor het doen van historisch onderzoek zien.

De hoofdstukken in deze editie gaan over:

  • Het 'Maastrichtse Vrijthofboek'. Achtergronden, archeologische resultaten en de betekenis voor Maastricht en de Euregio, door Eric Wetzels
  • Het historische dossier van de heilige Amandus, door Régis de la Haye
  • Fossa Eugeniana. Een Schelde-Maas-Rijnverbinding rond 1626: achtergrond, voortraject en onderhandelingen
  • Charles Guillon (1811-1873). Een notabel verzamelaar en zijn omgeving, door Gerard Venner
  • Provinciaal bestuur van het ongedeelde Limburg (1815-1830), door Kees Schaapveld
  • Het 'Limburgse Volkslied'. Een Sittards strijdlied uit het revolutiejaar 1848, door Piet Orbons
  • 'Met een schone lijn beginnen...'. Profilering en uitbouw van de Universiteit Maastricht, door Annemieke Klijn
  • Verslag over 2018 van het LGOG, door Henk Boersma
Jaar van uitgave

2018

ISBN-nummer

0167-6652

Plaats

Maastricht