Publications 2017

Beschrijving

Waar de lay-out van het Jaarboek in 2017 veranderde bleef één ding ongewijzigd: de kwaliteit van de bijdragen.

De hoofdstukken in deze editie gaan over:

  • Twee onbekend gebleven Maastrichtse schepenakten, opgemaakt ten behoeve van de abdij van Herkenrode in de dertiende eeuw, door Paul Nève
  • Exoten in Limburg. Zegels van bisschoppen bij de pauselijke Curie aan aflaatbrieven (1284, 1298), door Gerard Venner
  • Het Verdrag van sittard, 1519. De hertogdommen Kleef en Gulik-Berg in de strijd tussen de Habsburgse Nederlanden en het hertogdom Gelre, door Peter Schulpen
  • Nobele familiebanden. Ouder-kindrelaties binnen de adellijke familie de Looz-Corswarem (1763-1793), door Tom Eerkens
  • De bibliotheek van Charles Guillon, door Peter Thissen
  • "I feel lonesome, I quit". Reiziger Edmond Regout in zijn brieven naar huis, 1895-1903, door Rolf Hackeng
  • Groningse archeologen in Limburg, door Leo Verhart
  • Habetslezing: 'Morgen zal het beter zijn'. Over de betekenis van kloosterlingen in Limburg in de negentiende en twintigste eeuw, door Peter Nissen
  • Laudation, uitgesproken bij de toekenning op 22 juni 2017 van de Habetspenning aan de redactie van de Geschiedenis van de literatuur in Limburg, bestaande uit Lou spronck, Ben van Melick en wiel Kusters, door Jacques van Rensch
  • Jaarverslag over 2017 van het Koninklijk LGOG, door Henk Boersma en Martin van der Weerden
Jaar van uitgave

2018

ISBN-nummer

0167-6652

Plaats

Maastricht