Publications 2017

Beschrijving

Waar de lay-out van het Jaarboek in 2017 veranderde en (kleuren)foto’s hun intrede deden, bleef één ding ongewijzigd: de kwaliteit van de bijdragen. Die gaan ditmaal over schepenakten, zegels van bisschoppen, familiebanden en Groningse archeologen in Limburg, maar ook over een bijzondere bibliotheek, kloosterlingen in de negentiende en twintigste eeuw en over het Verdrag van Sittard (1519), een bijna vergeten alliantieovereenkomst tussen de Habsburgse Nederlanden (Keizer Karel V) en het Hertogdom Gelre.

Jaar van uitgave

2018

ISBN-nummer

0167-6652

Plaats

Maastricht