Publications 2015

Beschrijving

De hoofdstukken in deze editie gaan over:

 • De archeologie rond het Maastrichtse Vrijthof in de historie, door Titus Panhuysen
 • De verpanding van Valkenburg door Jan IV. Nieuw of staand beleid van Brabantse hertogen?, door Jaap Ligthart
 • Het officialaat, de kerkelijke rechtbank van het eerste bisdom Roermond 1569-1797, door Gerard Venner
 • Tussen winstmaximalisatie en continuïteit, door Joris Roosen
 • Archeologische kroniek van Limburg over 2014, door Marion Aarts, Béatrice de Fraiture, Karen Jeneson en Leo Verhart
 • Habetslezing 2015, door Theo Bovens
 • Bij de aanbieding van Limburg. Een geschiedenis, door Hans Mol, Maarten Duijvendak en Margit van der Steen
 • Een paar kattekeningen bij het eerste deel van de middeleeuwse geschiedenis van Limburg. door Hans Mol
 • Reflectie op de regionale geschiedenis van Limburg; de ontwikkeling van economie en samenleving, door Maarten Duijvendak
 • De moderne politieke geschiedenis in Limburg, door Margit van der Steen
 • Verslag van het genootschap, door Henk Boersma
Jaar van uitgave

2016

ISBN-nummer

0167-6652

Plaats

Maastricht