Publications 2013

Beschrijving

De hoofdstukken in deze editie gaan over:

  • Sint Servatius en Sint Amor. Sleutelfiguren voor de lokalisering van een twaalfde-eeuws Maaslands handschrift, door Rob Dückers
  • De verering van de H. Anna en Sint Servaas op een drieluik uit de vijftiende eeuw. Zijn rol in de strijd rond de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, door Martine Penners-Raffutin
  • De stadszegels van Maastricht tot in de zestiende eeuw, door G.H.A. Venner
  • De Maastrichtse Broederschap van Maria Onbevlekt Ontvangen en haar bedevaart naar scherpenheuvel 1715-1825, door Lou Spronck
  • Archeologische kroniek van Limburg over 2012, door Marion Aarts, Béatrice de Fraiture, Karen Jeneson en Leo Verhart
  • Habetslezing 2013: Herinneringscultuur en geschiedschrijving tijdens de bestaansperiode van LGOG, door Joep Leerssen
  • Verslag van het Genootschap over 2013
Jaar van uitgave

2014

ISBN-nummer

0167-6652