Publications 2008

Beschrijving

De hoofdstukken in deze editie gaan over:

  • Costumiere acculturatie. De Antwerpse Consuetudines compilatae (1608) als model voor het Gelderse Land- en Stadsrecht (1620), door Bram van Hofstraeten
  • Over begraven en begraafplaatsen in de Landen van Overmaze gedurende de Staatse Tijd (1632-1795), door W.A.J. Munier
  • Jan Hendrik Bormans (1801-1878), Veldekes Servaaslegende en de nationale geleerdheid, door Joep Leerssen
  • Dwing'land Alcohol. Een discours-analyse van katholieke drankweerpropaganda in Limburg, door Chris Dols
  • Limburg is Judenfrei: Jodendeportaties uit Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog, door Annelies en Herman van Rens
  • Het bereik van de mijn. Ruimtelijke aspecten van de arbeidsmarkt voor mijnwerkers in Limburg, 1900-1960, door Serge Langenweg en Erwin Steegen
Jaar van uitgave

2009

ISBN-nummer

0167-6652