Publications 2004

Beschrijving

De hoofdstukken in deze editie gaan over:

 • De viering van het achtste eeuwfeest van Rolduc op 12 juli 1904, door Mathieu Schlijper
 • Het vermeende gebeente van Ailbertus, L. Augustus
 • Grafmonumenten in de kerk van de voormalige augustijner koorherenabdij Kloosterrade, door Harry Tummers
 • De omstreden benoeming van Nicolaas Heyendal tot abt van Kloosterrade (1712), door Hub Franssen
 • De betrokkenheid van Simon Pieter Ernst (1744-1817) bij de abdij van Rolduc. Drijfveren en activiteiten van een gewetensvol handelend kanunnik, door A.E.M. Janssen
 • Van Langue flamande tot Nederlands. Over het vak Nederlands en de Nederlandstalige cultuur op het Tweede en Derde Roldus (1831-1920), door Marcel van der Heijden
 • Vaderlandse geschiedenis op Rolduc in de tweede helft van de negentiende eeuw, door Kees Schutgens
 • Directeursfeest onder Henri Peters (1843-1855), door Lou Spronck
 • Rolduc en Oranje, door J.O. van der Heijden
 • Daphne, een heilige in de maak, door Régis de la Haye
 • Rolduc als bakermat van de vereniging 'Voor Eer en Deugd', door N. Sprokel S.J.
 • 'Werken aan een werkelijk vitale katholieke cultuur'. Cultuuraanbod in Rolduc tijdens het Interbellum, door Jos H. Pouls
 • Literatuur van Kloosterrade-Rolduc, door Emile Ramakers
Jaar van uitgave

2005

ISBN-nummer

0167-6652

Plaats

Maastricht