Publications 2003

Beschrijving

De hoofdstukken in deze editie gaan over:

  • Jacob Kritzraedt en de streektaal, door Lou Spronck
  • Filips van Montmorency, graaf van Horn (1524-1568). Een Habsburgse edelman tussen vorstenmacht en verzet, door S. Groenvelt
  • De opvoeding van Balthazar Cruts tot honnete homme, door LambertJacobs
  • De stichting en eerste jaren van het Oudheidkundig Genootschap in het hertogdom Limburg, door G.H.A. Venner
  • De voorgeschiedenis van de huidige kringen van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, door G.H.A. Venner
Jaar van uitgave

2004

ISBN-nummer

0167-6652

Plaats

Maastricht