Publications 1998-1999

Beschrijving

De hoofdstukken in deze editie gaan over:

  • Jubeljaren. Staatsmijnen weerspiegeld in vier jubilea, door Jos Perry
  • Het Nieuwe Landrecht van Thorn. Verlicht absolutisme en codificatie onder het bewind van de vorstin-abdis Maria Cunegonda van Saksen (1776-1794), door A.M.J.A. Berkvens
  • A propos van de affaire Laurent Timmersmans. Enkele beschouwingen over de hervorming van strafecht en strafrechtprocesrecht in Oostenrijks Opper-Gelre en de Zuidelijke Nederlanden in de Tweede helft van de achttiende eeuw, door A.M.J.A. Berkvens
  • Inrichting van het hoger beroep te Maastricht (16e - 18e eeuw), door A.Fl. Gehlen
  • Een Franse Raad van Brabant in Maastricht, 1675-1678, door P.J.H. Ubachs, A.M.G.G. Stroom
  • De ridderschap van het Overkwartier van Gelder 1590-1702, door G.H.A. Venner
  • Fragment of a Carolinian trefoil mount from a sword-belt, found at Maastricht-Amby, door Barry Ager
Jaar van uitgave

2000

ISBN-nummer

0167-6652

Plaats

Maastricht