Publications 1997

Beschrijving

De hoofdstukken in deze editie gaan over:

  • Schonk Albericus van Utrecht het domein Blerick aan Fulda? door L.W.M. van Hout
  • Middeleeuws grootgrondbezit van het Maastrichtse Sint-Servaaskapittel in Vlijtingen, door Rolf Hackeng
  • Het middeleeuwse officie van het hoogfeest van Sint Servatius te Maastriht. Deel I: Tekstkritisch onderzoek, door Régis de la Haye
  • Middeleeuwse heren van Broekhuizen, door M. Flokstra
  • Kraamzorg in Maastricht en Nedermaas. De Société Maternelle (1810-1845). Het Genootschap voor Moederlijke Weldadigheid (1829-1845), door P.J.H. Ubachs
Jaar van uitgave

1998

ISBN-nummer

0167-6652

Plaats

Maastricht