Publications 1995

Beschrijving

De hoofdstukken in deze editie gaan over:

  • Sint Bartolomeus in Maastricht, door Amand Berteloot
  • De landschepenen in het Overkwartier van Gelder, met name in het ambt Krickenbeck, door G.H.A. Venner
  • De familie van Merode en haar verhouding tot het kapittel van Onze Lieve Vrouwe te Maastricht, door J.A.K. Haas
  • Onderbetaalde pastoors versus het Maastrichtse kapittel van Onze Lieve Vrouwe in de achttiende eeuw, door Th.J. van Rensch
  • De barokke koorinrichting van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Maastricht, door Mieke de Kreek en Zsuzsanna van Ruyven-Zeman
  • 'Voor het kadaster getekend: Gericke'. Van klerk in Kleef tot genobiliteerd gouverneur van Nederlands-Limburg, door A.D.M. Veldhorst
  • Archeologische kroniek van Maastricht 1994, door T.S.A.M. Panhuysen, F. Brounen en R.A. Hulst
Jaar van uitgave

1996

ISBN-nummer

0167-6652

Plaats

Maastricht