Publications 1993

Beschrijving

De hoofdstukken in deze editie gaan over:

  • De pandlossing van vorstelijke domeingoederen in het hertogdom Limburg en in de Landen van Overmaze (1539-1544), door P.P.J.L. van Peteghem
  • De boedelinventaris van Thijs van Lin. Materiële cultuur van een Roermondse brouwer in de zestiende eeuw, door J.G.C. Venner
  • Het devolutierecht in het Overkwartier van Gelder. Een studie aan de hand van het Gelderse Land en Stadsrecht (1620) en enkele achttiende-eeuwse rechtsgeleerde adviezen, door Peter D. Westerveld
  • Drie vergeten Maastrichtse schilders: François Hermans (1745-1804), Louis Hermans (1750-1834) en Guillaume Henri Franquinet (1784-1854), door Ingrid M.H. Evers
  • C.C. Roemers als 'agent national' van het arrondissement Maastricht (30 november 1794 - 26 september 1795), door L.J.C.H. Jacobs
  • Een lustrum in de genealogie, door Régis de la Haye
  • Herdenking van de honderdste sterfdag van rijksarchivaris Jos Habets, 1829-1893, door Th.J. van Rensch, J.T.J. Jamar, W.A.J. Munier en J.P. de Valk
  • Archeologische kroniek van Limburg over 1992 en 1993, door H. Stoepker
  • Archeologische kroniek van Maastricht over 1992 en 1993, door T.A.S.M. Panhuysen, W. Dijkman en R.A. Hulst
Jaar van uitgave

1994

ISBN-nummer

0167-6652

Plaats

Maastricht