Publications 1992

Beschrijving

De hoofdstukken in deze editie gaan over:

  • Twee elfde-eeuwse grafmonumenten in de St.-Servaaskerk te Maastricht, door Elizabeth den Hartog
  • De Maastrichtse neeldsnijder Jan van Steffeswert, door P.J. te Poel en Th.J. van Rensch
  • Pater en poëet: Johannes van Well (1866-1943) en Pierre Kemp (1886-1967). Een literatuurhistorische studie, door Guy J.J. Jägers
  • Pastoor M.A.H. Willemsen van Sint Odiliënberg, 1831-1904. Een schets van leven en werken, door C.A.A. Linssen
  • Betrokkenheid van Marie Koenen bij de oprichting en de eerste periode van de Beiaard, door P.A.M. Geurts
  • Regionale geschiedenis in de Rijks Geschiedkundige Publicatiën, door D. Haks
  • De Maastrichtse raadsverslagen, door Th. J. van Rensch
  • Het stadsbestuur van Maastricht, 1367-1387, door M.A. van der Eerden-Vonk
  • De Maastrichtse ambachten van de late middeleeuwen, door P.J.H. Ubachs
  • Archeologische kroniek van Limburg 1991, door H. Stoepker
Jaar van uitgave

1993

ISBN-nummer

0167-6652

Plaats

Maastricht