Publications 1989

Beschrijving

De hoofdstukken in deze editie gaan over:

 • Openingstoespraak bij de jubileumzitting op 21 juni 1988, door J. Wieland
 • Kleio in de Provincie, door P.J.H. Ubachs
 • Toespraak ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van LGOG, door J. Kremers
 • De 'Publications' bekeken 109 boeken Limburgse geschiedenis, 1864-1988, door P.J.H. Ubachs
 • Ruim een eeuw geschiedbeoefening met betrekking tot de Nederlandse provincie Limburg. Enige historiografische aspecten, door P.A.M. Geurts en A.E.M. Janssen
 • 125 jaar Limburgse rechtsgeschiedenis, door O. Moorman van Kappen
 • 'De fabrikanten van de geschiedenis'. Sociaaleconomische geschiedschrijving en Limburg, door B.P.A. Gales en E.J.G. Royen
 • Archeologie en Limburg, door J.T.J. Jamar
 • Duizend jaar beoefening van de genealogie in Limburg, door Régis de la Haye
 • Register van personen, plaatsen en zaken door A.M.J.A> Berkvens
 • Overzicht van de bijdragen in de Publications 1 (1864) - 124 (1988), door P.J.H. Ubachs
Jaar van uitgave

1990

ISBN-nummer

0167-6652

Plaats

Maastricht