Willem Hubert Nolens 1860-1931 (Maaslandse Monografieën 26)

Beschrijving

Willem Hubert Nolens was in zijn tijd een man met zoveel invloed in de landspolitiek, dat de toenmalig minister-president De Geer eens van hem zei: "Ons land wordt geregeerd Nolens volens". Ondanks het feit dat Nolens naar men zei, regeringen maakte en brak, is deze persoonlijkheid voor velen nog altijd een grote onbekende. Toch was hij de man die reeds in 1897 verklaarde dat van nu af aan sociale politiek op de voorgrond stond. Als leider van de katholieke kamerfractie wist hij de eenheid van de katholieken op politiek terrein tot stand te brengen. Daarmee oogstte hij meer succes dan zijn leermeester H. Schaepman ooit heeft kunnen bereiken. Nolens was de man van de coalitie der drie rechtse partijen. In zeker opzicht zou hij de wegbereider van het huidige C.D.A. genoemd kunnen worden.

Bovenal echter zag men in deze figuur de man van de Staatsmijnen en de grote verdediger van de rechten van de mijnwerker. Bekendheid verwierf hij op een internationaal niveau vooral door zijn ijveren voor de Internationale Vereniging tot wettelijke bescherming van de arbeiders, in de ogen van Nolens één der voornaamste middelen om te komen tot werkelijke wereldvrede. Vanaf de oprichting gold hij als één van de belangrijkste figuren van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Dr. Gribling heeft in deze eerste biografie ooit over deze Nederlandse staatsman geschreven, naast een beschrijving van het zuiver parlementaire werk van Nolens, vooral de facetten van de sociale bewogenheid van deze uitzonderlijke Nederlander belicht. Daarbij legt de auteur een zeker klemtoon op zowel de mens Nolens als op de priester Nolens. Op deze wijze wil hij aantonen dat Nolens toch niet zo nuchter en sfinx-achtig is geweest als voortdurend wordt beweerd.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Dr. J.P. Gribling

Jaar van uitgave

1978

ISBN-nummer

90-232-1643-1 geb.

Plaats

Assen