Van heerlijkheid tot landsheerlijkheid (Maaslandse Monografieën 24)

Beschrijving

Na een inleiding, waarin een beeld gegeven wordt van de geografische gesteldheid van het Gelderse gebied, waaronder in dit boek verstaan wordt het gehele middeleeuwse territorium van de Graven (later Hertogen) van Gelre, geeft het boek een overzicht van de historie van dit gebied, dat zich uitstrekte van Nieuwstadt en Echt in Zuid-Limburg tot aan de Zuiderzee. Daarin was ook begrepen het gebied, dat thans als 'Kreis Geldern' tot de Duitse Bondsrepubliek behoort. Vooraf gegaan door een hoofdstuk over de praehistorie, wordt de wordingsgeschiedenis van het Graafschap (Hertogdom) Gelre behandeld, Ook geeft de auteur een overzicht van de ontwikkeling van dit gebied van Heerlijkheid tot Landsheerlijkheid (tot 1942) en de daaraan parallel verlopende kerkelijke en economische geschiedenis, aangevuld met een overzicht van de Gelderse geschiedschrijving tot circa 1900.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Prof. Dr. W. Jappe Alberts

Jaar van uitgave

1978

ISBN-nummer

90-232-1580-X geb.

Plaats

Zutphen