Van Frans naar Nederlands (Maaslandse Monografieën 49)

Beschrijving

Etnische minderheden halen bijna dagelijks de krantekoppen. Zij eisen vergaande autonomie inzake cultuur, godsdienst, taal en onderwijs en vinden hiervoor in brede kring steun en sympathie. Het is ooit anders geweest, ook bij ons. In het verfranste België heeft een Vlaamse minderheid meer dan een eeuw gestreden voor onderwijs in de eigen taal. Pas nadecennialange parlementaire druk van de Vlaamse beweging zou het Nederlands worden geherwaardeerd, eerst al vak, later als voertaal in het onderwijs. Deze taalstrijd heeft in niet geringe mate bijgedragen tot de volledige emancipatie van het Nederlandstalige onderwijs in België, die was gebaseerd op het streven naar verwerving van een eigen cultuurtaal.

,,VAN FRANS NAAR NEDERLANDS" is een studie over de taalsituatie in het Limburgs middelbaar onderwijs van 1830 tot 1914. De auteur Mark Hanson heeft zich in de studie beperkt tot het onderwijs voor jongens. Voor wat het officiële algemeen vormend middelbaar onderwijs betreft, bestond vóór 1914 in Limburg alleen te Hasselt een rijksmiddelbare meisjesschool. Het onderwijs dat in de vorige eeuw werd gegeven in de Limburgse katholieke pensionaten was nauwelijks te vergelijken met dat van colleges. Vergelijkingen waren dus grotendeels uitgesloten. Overigens wordt door niemand betwist dat de taaltoestanden, vanuit Vlaams oogpunt bezien, op de meisjesscholen slechter waren dan in de instellingen voor jongens.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Mark Hanson

Jaar van uitgave

1990

ISBN-nummer

90-70052-77-6

Plaats

Leeuwarden