Uit aarde geschapen (Maaslandse Monografieën 51)

Beschrijving

In het oude industriegebied van Noord-Limburg, omvattend de gemeenten Venlo, Tengelen, Belfeld en Beesel-Reuver, is de keramische industrie de oudste tak van nijverheid. Zij was in de periode 1815-1965 van grote betekenis voor de toename van de werkgelegenheid en de welvaart in de streek.

In deze studie schetst de auteur aan de hand van archiefmateriaal, afkomstig uit overheidsarchieven en van particuliere bedrijven, allereerst hoe uit het initiatief van enkele ondernemende personen in Tegelen, de bakermat van de bedrijfstak, een aantal ondernemingen ontstond en een industriële bedrijfstak concreet gestalte kreeg.

Vervolgens wordt, in aansluiting aan vele economisch-geschiedkundige publicaties over nijverheid en industrie met een veelal algemeen karakter en aan studies over de persoon van de ondernemer en zij hoedanigheden, door analyse van het gebezigde archiefmateriaal en nader inzicht verschaft in het door de ondernemers in de keramische industrie als initiërende en organiserende gangmakers leiding gaf aan hun kleine en middelgrote ondernemingen.

Het management van de bedrijven en de deelactiviteiten op het gebied van verkoop en markt, produktie en techniek, financiën en economie en sociale en personele aspecten worden door de auteur eveneens uitvoerig belicht.

De studie wordt afgerond met een diachronische, deels cijfermatige, analyse over de gehele behandelde periode van 150 jaar.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

P.J.M. Teeuwen

Jaar van uitgave

1991

ISBN-nummer

90-70052-92-X

Plaats

Leeuwaarden