Panorama van drie eeuwen in Limburg (Maaslandse Monografieën 50)

Beschrijving

In dit boek heeft de auteur getracht de gehele muziekgeschiedenis van de huidige provincie Limburg in hoofdlijnen vast te leggen. Hij hoopt daarmee een aanzet te geven tot verdere bestudering van facetten in de Limburgse muziekgeschiedenis die nog onvoldoende zijn onderzocht.

Pas vanaf de achttiende eeuw hebben we een redelijk goed beeld van de muzikale ontwikkelingen in de provincie Limburg. Onderwerpen die van de auteur een wat meer uitgebreide beschrijving kregen, zijn o.a. de kerkmuziek van de beide Maastrichtse kapittelkerken, de dialect-opera, de ontwikkelingen sinds 1970 en de componisten Pothast, Zeijen, Bonhomme en Delnooz.

In honderden voetnoten legt de auteur verantwoording af van zijn onderzoekingen en de gebruikte literatuur. Opuslijsten van Limburgse componisten uit heden en verleden alsmede een lijst van alle de auteur bekende componisten die in deze eeuw werken of werkten, vullen zijn betoog aan.

Hans van Dijk (geb. 1945 te Enschede) volgende een muzikale vakopleiding en studeerde muziekwetenschappen in London en Utrecht. In 1980 promoveerde hij op een dissertatie over de Nederlandse componist Jan van Gilse. Sinds datzelfde jaar is hij als musicoloog en docent muziek- en cultuurgeschiedenis verbonden aan het Conservatorium te Maastricht.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Hans van Dijk

Jaar van uitgave

1991

ISBN-nummer

90-70052-86-5

Plaats

Leeuwarden