Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse territoria tussen Maas en Rijn Deel 2 (Maaslandse Monografieën 36)

Beschrijving

In dit boek wordt het in 1979 onder dezelfde titel verschenen eerste deel - dat de periode ± 800-1288 omvatte -- voortgezet voor de periode 1288-±1500, waarbij wederom vooral de politieke en de economische historie van het gebied tussen Nijmegen, Keulen, Aken en Maastricht behandeld wordt. Hoewel de aartsbisschop van Keulen in dit tijdvak een belangrijke rol blijft spelen, treden nu ook de graven en hertogen van Berg, Gulik, Kleef, Gelre en Meurs op de voorgrond. De wereldlijke landsheren consolideren hun gebieden, verstevigen hun landsheerlijke macht en stellen zich te weer tegen de hernieuwde pogingen van de Keulse aartsbisschop om de hegemonie aan de Nederrijn te herwinnen. Die hegemonie-politiek was vooral gericht tegen de hertog van Kleef, die zich met Bourgondië verbond, welke verbinding de Bourgondische penetratie in het Rijnland ten gevolge had,

Aan de ontwikkeling van de medezeggenschap van de ingezetenen in landsaangelegenheden is een afzonderlijk hoofdstuk gewijd, terwijl ook aandacht wordt geschonken aan de ontwikkeling van de steden en van de Rijn- en Maashandel.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Prof. Dr. W. Jappe Alberts

Jaar van uitgave

1982

ISBN-nummer

90-232-1914-3 geb.

Plaats

Assen