Over de streep (Maaslandse Monografieën 71)

Beschrijving

Sophie Bouwens beschrijft hoe de grensarbeid vanuit Zuid-Limburg naar Duitsland zich heeft ontwikkeld vanaf het begin van de EEG (1958) tot de invoering van de euro als betaalmiddel (2002). grensarbeid is onlosmakelijk verbonden met de grens, maar hoe verhielden die zich tot elkaar? De auteur benadert het thema vanuit drie invalshoeken: sociaaleconomisch, sociaal-politiek en vanuit het perspectief van de grensarbeiders. Het blijkt dat er grote verschuivingen optraden in de omvang en samenstelling van de pendelstromen. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop in Limburg over de pendel naar Duitsland werd geschreven en gesproken. De ervaringen van de grensarbeiders vertonen historisch gezien minder uitgesproken veranderingen. Wie naar de pendelaars luistert, komt tot de conclusie dat de rol van de grens niet is uitgespeeld, ook al doen termen als 'Europa zonder grenzen' anders vermoeden.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Sophie Bouwens

Jaar van uitgave

2008

ISBN-nummer

978-90-8704-078-9

Plaats

Hilversum