'Op den akker des doods, waar allen gelijk worden ...' (Maaslandse Monografieën 80)

Beschrijving

Dit boek gaat over de Roermondse begraafcultuur tussen 1870 en 1940. Centraal staat de begraafplaats 'Nabij Kapel in 't Zand', waar in deze periode alle Roermondenaren hun laatste rustplaats vonden. De begraafplaats wordt onderzocht vanuit een sociaalhistorisch, cultuur-religieus en kunsthistorisch perspectief. Negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse begraafplaatsen worden wel getypeerd als 'spiegel' van de samenleving. Als 'microkosmos' van de levende stad zou via hen het beeld van de stad uit het verleden kunnen worden opgeroepen. Maurice Heemels toont aan dat dit voor de Roermondse 'necropool' geldt. De sociale verschillen in de stad kwamen scherp tot uiting in de klassenindeling op de begraafplaats, in de begrafenisrituelen, en in de monumentale grafcultuur.


Voor meer informatie, zie www.maaslandse-monografieen.nl.

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Maurice Heemels

Jaar van uitgave

2016

ISBN-nummer

978-90-8704-596-8

Plaats

Hilversum