Kroniek van de abdij van Sint-Truiden (Maaslandse Monografieën 53)

Beschrijving

De "Kroniek van de Abdij van Sint-Truiden", bekend als de "Gesta Abbatum Trudonensium" is een belangrijk document betreffende één van de oudste en belangrijkste abdijen ut onze gewesten. Zij omvat een verslag over het wel en wee van de abdij van Sint-Truiden gedurende de periode 628-1366, met vervolgen tot 1679.

Zeven schrijvers hebben deze kroniek geschreven, elk met zijn eigen opvattingen, eigen talent, eigen tekortkomingen, maar met de gemeenschappelijke mentaliteit van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Op deze wijze is een eigentijdse geschiedschrijving ontstaan, die een beeld oproept van de visie op de samenleving van personen uit de middeleeuwen en de zeventiende eeuw.

In zijn vertaling van de Kroniek heeft de auteur getracht zoveel mogelijk de oorspronkelijke Latijnse tekst te benaderen. Deel I omvat de vertaling van de Kroniek over de periode 628-1138. Deel II omvat de vertaling van de Kroniek over de periode 1138-1558. Deel III omvat de vertaling van de Kroniek van Servais Foullon over de periode 1558-1679.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Dr. E. Lavigne

Jaar van uitgave

1993

ISBN-nummer

9074252141

Plaats

Leeuwarden