Kroniek van de abdij van Sint-Truiden Deel 1 (Maaslandse Monografieën 43)

Beschrijving

Deze Kroniek, bekend als de "Gesta Abbatum Trudonesium" is een belangrijk document van uiteraard wisselende waarde, betreffende een van de oudste en belangrijkste abdijen uit onze gewesten. Zij omvat een verslag over het wel en wee van de abdij van Sint Truiden gedurende de periode 628-1366.

Zes schrijvers hebben deze Kroniek geschreven, elk met zijn eigen opvattingen, eigen talent, eigen tekortkomingen, maar met de gemeenschappelijke mentaliteit van de middeleeuwen.

Op deze wijze is een contemporaine geschiedschrijving ontstaan die een beeld oproept van de middeleeuwse visie op de samenleving. Bij deze vertaling van de Kroniek heeft de auteur getracht zoveel mogelijk de oorspronkelijke Latijnse tekst te benaderen. Deel 1 omvat de vertaling van de Kroniek van het jaar 628 tot 1138.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Dr E. Lavigne

Jaar van uitgave

1986

ISBN-nummer

90-232-2150-6 geb.

Plaats

Assen