Kleinhandel en stedelijke ontwikkeling (Maaslandse Monografieën 69)

Beschrijving

Dit boek gaat over de kleinhandel in Maastricht in de periode 1500-1800, geschetst tegen de achtergrond van de stedelijke ontwikkeling en veranderende consumptiegewoonten in Europa in de vroegmoderne tijd. De blik wordt vooral gericht op de kramers of meerseniers, het belangrijkste commerciële ambacht der stede. Waar kwamen de Maastrichtse winkeliers vandaan, wat was hun sociale status, welke positie hadden zij in de corporatieve organisatie en welk aandeel hadden vrouwen in de kleinhandel? Erwin Steegen brengt in kaart waar de winkels lagen en laat zien hoe de winkellocatie gerelateerd was aan een bepaald welvaartsniveau. Tot slot beschrijft hij in de strategieën waarmee de winkeliers hun koopwaar, in het bijzonder genotmiddelen als koffie, thee en tabak, aan de man probeerden te brengen.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Erwin Steegen

Jaar van uitgave

2006

ISBN-nummer

90-6550-929-1

Plaats

Hilversum