Joannes Augustinus Paredis (1795-1886): bisschop van Roermond en het Limburg van zijn tijd (Maaslandse Monografieën 8)

Beschrijving

Zes en veertig jaar lang leidde Joannes Augustinus Paredis kerkelijk Limburg, vanaf 1840 als administrator van het vicariaat, sinds 1853 als bisschop van Roermond. Toen hij zijn bestuur aanvaardde, vertoonde zijn gebied vele sporen van de maatschappelijke en politieke omwentelingen der voorafgaande decennia, die ook het godsdienstig leven in beroering gebracht en het kerkelijk verband verstoord hadden. De bisschop besteedde grote aandacht aan de opleiding van een eigen clerus en aan het openbare onderwijs, dat hij aan de liberale invloed wist te onttrekken door het merendeel van de stedelijke colleges over te nemen en er zorg voor te dragen, dat de lagere scholen geleid werden door katholieke onderwijzers en religieuzen. Door een realistische verkondiging van de traditionele leer van de Kerk en door in te haken op de levende devotionaliteit wist hij zijn gelovigen houvast te geven. Zijn beleid was sterk pastoraal gericht en stimuleerde de charitasbeoefening evenzeer als een rijk-gevarieerd vroomheidsleven. Zijn grootste zorg was de dreigende liberalisering van de samenleving; hiertegenover legde hij de nadruk op het leven uit geloof, de verbondenheid met de universele Kerk, met name met de paus, en een regelmatig en trouw gebedsleven. De eenheid van Limburg, die hij aldus tot stand bracht, accentueerde hij door zich voor zijn beleid en zijn opvattingen meer te oriënteren op België en Duitsland dan op het Noorden van Nederland.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Dr. J.M. Gijsen

Jaar van uitgave

1968

Plaats

Assen