Industrialisatie en verandering: Lommel tussen 1890 en 1914 (Maaslandse Monografieën 37)

Beschrijving

De studie van François Vanduffel over de industrialisatie van Lommel in het laatste kwart van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw geeft een boeiend beeld van de ingrijpende veranderingen, die zich in een dorp voordeden, zodra er fabrieken werden gevestigd.

Omstreeks 1890 vestigden zich in de dorpen Overpelt en Balen een aantal bijzonder milieuonvriendelijke bedrijven. De enorme ruimte die de Kempen boden, werkte als een magneet op een aantal chemische bedrijven, vooral nadat het gebied door enkele kanalen en de spoorlijn Mönchengladbach-Antwerpen was ontsloten. Het gemeentebestuur van Lommel, dat tot 1904 hoofdzakelijk uit landbouwers was samengesteld, bleek aanvankelijk niet erg geporteerd voor de toelating van dit soort industrieën gevestigd, waaronder een zink- en zwavelzuurfabriek.

Hadden de landbouwers in Lommel voordien een bijverdienste gevonden in de bedrijven in dichtbij gelegen plaatsen, nu konden zij in eigen omgeving werk vinden. Langzamerhand lieten zij het landbouwbedrijf over aan hun vrouwen en kinderen. Een tekort aan arbeidskrachten deed zich vooral in de landbouw spoedig voor, die daarom ingrijpend werd gemoderniseerd.

De veranderingen op de arbeidsmarkt, waardoor zich sedert de eeuwwisseling in Lommel drie standen, namelijk de landbouwers, de fabrieksarbeiders en de kleine burgerij, manifesteerden, hadden een grot invloed op de samenleving, waar elke stand zich begon te organiseren en talrijke activiteiten op het terrein van volkshuisvesting, onderwijs, cultuur, sport, en jeugdzorg ging ontplooien. Met dit boek wordt een lacune gevuld in de geschiedenis over de industrialisatie van de Kempen.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

François Vanduffel

Jaar van uitgave

1983

ISBN-nummer

90-232-2000-6 geb.

Plaats

Assen