Historische opstellen over Lotharingen en Maastricht in de middeleeuwen (Maaslandse Monografieën 41)

Beschrijving

In dit boek zijn een drietal historische opstellen gebundeld, waarvan de inhoudelijke samenhang is gelegen in de politieke geschiedenis van het koninkrijk - later het hertogdom - Lotharingen, dat in 855 ontstond ten gevolge van de verdeling van het Frankische Middenrijk onder de drie zoons van keizer Lotharius.

Het eerste opstel "Politieke geschiedenis van Lotharingen, 880-1106" heeft als uitgangspunt het verdrag van Ribemont, waardoor in 880 het gebied van het koninkrijk Lotharingen in zijn geheel deel werd van het Oostfrankische Rijke, het latere Duitse Rijk. In het tijdperk 880-1106 ontstond de gewestvorming, waarin zich de politieke constellatie van de latere Nederlanden reeds aftekende.

Het tweede opstel "De Karolingische hertogen in Lotharingen en de traditie van hun begraving te Maastricht" gaat in op de overleving dat de laatste Karoling in mannelijke lijn, hertog Otto (1006), zich heeft laten begraven in de kerk van Sint Servaas in Maastricht en dat hij in 1001 het lichaam van zijn vader, hertog Karel, naar dezelfde kerk zou hebben laten overbrengen. Beide opvattingen worden door de auteur weerlegd.

Het derde opstel heeft al onderwerp "De ontwikkeling van het monasterium van Sint Servatius te Maastricht tot vrije rijksproosdij", waarbij werkelijke en vermeende relaties tussen het Stift van Sint Servatius en de Duitse koningen van grote betekenis zijn geweest. In dit deel wordt de geschiedenis beschreven van de oorspronkelijke abdij van Sint Servaas tot rijksonmiddellijke, vrije rijksproosdij. Uit deze bundel blijkt dat de Sint Servaaskerk en de stad Maastricht nauw verweven zijn geweest met de geschiedenis van het voormalig koninkrijk Lotharingen. De auteur is erin geslaagd met dit werk een geheel nieuw aspect van de geschiedenis van stad en kerk te belichten.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Dr. C.A.A. Linssen

Jaar van uitgave

1985

ISBN-nummer

90-232-2145-X geb.

Plaats

Assen