Het rijkskamergerecht en de Nederlanden (Maaslandse Monografieën 14)

Beschrijving

Hoofdthema van dit werk is de vraag, die de auteur zich stelt in zijn Inleiding: welke activiteiten heeft het rijskamergerecht binnen de Nederlanden (nl. ongeveer de huidige BENELUX) ontwikkeld? Schrijver schetst allereest de omstandigheden van de oprichting (1495) van het rijkskamergerecht en de geschiedenis en jurisdictie van dat college, geeft ook aan op welk wijzen, met privileges etc., de standen van het H. Romeinse Rijk geheel of gedeeltelijk aan die rechtsmacht konden worden onttrokken.

Het Verdrag van Augsburg (1548) ontsloeg de Bourgondische Nederlanden van de jurisdictie van het kamergerecht. Welke gewesten en gebieden waren onder dat Verdrag begrepen, of werden daar later onder gebracht? Bestonden er wellicht in de Nederlanden reeds vóór 1548 „uitzonderlijke" gewesten, aan het rijkskamergerecht onttrokken?

Aan de hand van archief- en literatuuronderzoek en van archiefinventarissen en met behulp van analyses van privileges en andere staatsstukken beantwoordt de auteur deze vragen, aldus nieuw licht werpend op een hoofdstuk van de geschiedenis der Nederlanden.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Dr. P.L. Nève

Jaar van uitgave

1972

ISBN-nummer

90-232-0987-7 geb.

Plaats

Assen