Het notariaat in het tweeherig Maastricht (Maaslandse Monografieën 33)

Beschrijving

Tegen de achtergrond van de bestuurlijke en rechterlijke inrichting van het oude Maastricht wordt in dit boek een rechtshistorische schets gegeven van de inrichting en praktijk van het Maastrichtse notariaat vanaf zijn opkomst tot aan het einde van de tweeherigheid over destad (1292-1794).

Aandacht wordt allereerst besteed aan de notarissen, die vanaf ca. 1300 gedurende de gehele late middeleeuwen te Maastricht in hoofdzaak praktizeerden voor de kapittels van Sint-Servaas en O.L. Vrouw aldaar. Zij vervaardigden 'instrumenta publica' in bestuurlijke en gerechtelijke aangelegenheden in de sfeer dezer kapittels en waren daarnaast ook veelvuldig werkzaam in buitengerechtelijke zaken, wanneer zij daartoe door Maastrichtse kloosters en particulieren werden aangezocht.

In de 16de en het begin van de 17de eeuw veranderde dit notariaat geleidelijk aan van een overwegend kerkelijke tot een wereldlijke instelling. Op deze 'nieuwe' ontwikkelingen wordt uitvoerig nader ingegaan, waarna het betoog wordt toegespitst op de inrichting van het Maastrichtse notariaat in de 17de en 18de eeuw.

Aan de hand van wetgeving, literatuur en bewaard gebleven notariële protocollen uit de 17de en 18de eeuw wordt tenslotte een beeld gegeven van de plaats die de Maastrichtse notarissen in die tijd innamen in het stedelijk rechtsleven. Uit het geselecteerde archiefmateriaal, dat in verband wordt gebracht met de inhoud der notarisboeken, het stedelijk costumiere recht en het 'ius commune', blijkt dat de inhoud van de door deze notarissen vervaardigde akten alleszins van betekenis is voor wie zoekt naar het positieve Maastrichtse recht van die dagen.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Dr. A.Fl. Gehlen

Jaar van uitgave

1981

ISBN-nummer

90-232-1849-3 geb.

Plaats

Assen