Het lager onderwijs in de provincie Limburg (1815-1830) (Maaslandse Monografieën 22)

Beschrijving

Deze uitgave in de reeks Maaslandse Monografieën is één van de eerste publicaties die uitgebreid ingaat op de geschiedenis van opvoeding en onderwijs in een van de zuidelijke Provinciën in een periode, waarin Nederland en België één staatkundig geheel vormden. Het werk past in het raam van de onderwijsgeschiedenis van de Nederlanden, die thans als regionale deelstudies worden opgezet.

Na het débacle van de Franse onderwijspolitiek had onder de regering van Willem I een grondige vernieuwing van het onderwijsbeleid plaats, terwijl de fundamenten werden gelegd voor een nieuw onderwijssysteem.

Aan de hand van concrete gegevens, steunend op uitgebreid archiefonderzoek, wordt aangegeven, welk maatregelen werden genomen.

De onderwijzers moesten zich aan een beoordeling onderwerpen, vooraleer zij konden worden aangesteld en van rijkswege bezoldigd. Onderwijsinspecteurs werden benoemd met ruime bevoegdheden. De gemeenten moesten een schoollokaal ter beschikking stellen, zodat de accommodatie en uitrusting van de scholen werden verbeterd. De opleiding van onderwijzers werd ter hand genomen om het peil van de leerkrachten te verbeteren. Onderwijsgezelschappen zorgden voor een verhoging van het sociaal aanzien. Er werd nu klassikaal onderwijs ingevoerd, nieuwe leermethoden ontwikkeld, schoolboeken voorgeschreven enz. om de didactiek op een hoger plan te brengen.

Ongetwijfeld is deze periode van grote betekenis geweest voor het moderne openbare volksonderwijs, al moesten er vele weerstanden worden overwinnen. Door zich tot één provincie te beperken, komt duidelijk aan het licht waar deze moeilijkheden lagen en waarom deze vernieuwingen niet in alle districten dezelfde weerklank hadden.

Dit boek is niet alleen van belang voor historici met speciale belangstelling voor het onderwijs, doch tevens voor onderwijskringen en onderwijsinstituten en -bibliotheken.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Jaak Brepoels

Jaar van uitgave

1976

ISBN-nummer

90-232-1391-2

Plaats

Assen