Henri Hermans (1883-1947) (Maaslandse Monografieën 64)

Beschrijving

In het jaar dat Henri Hermans geboren werd, 1883, legde de gemeente Maastricht de fundamenten voor een eigen muziekschool en een eigen orkest, die jaren later beide door Hermans geleid zouden worden. Dit boek schetst een beeld van Henri Hermans als pedagoog, uitvoerend musicus en componist, van de drie-eenheid Hermans-muziekschoolorkest en van de wijze waarop hij met de hem toevertrouwde instituten omging, ze vormde, uitbouwde en verfijnde. Aandacht wordt ook besteed aan de mensen met wie Hermans samenwerkte, aan het milieu waarin hij leefde, de plaats die hij in het Limburgse en tot op zekere hoogte nationale muziekleven innam, zijn programmakeuze, zijn sterke en zwakke kanten en zijn vermogen om pionierswerk te verrichten. De bijlagen over de orkestleden en de programma's laten zien hoe het Maastrichts Stedelijk Orkest (nu LSO) evolueerde en professionaliseerde. Deze vlot leesbare studie beschrijft een interessant en levendig aspect van de Limburgse cultuurgeschiedenis in de periode 1900-1950.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Dr. Hans van Dijk

Jaar van uitgave

2002

ISBN-nummer

90-6550-188-6

Plaats

Hilversum