Handboek voor de geschiedenis van Limburg (Maaslandse Monografieën 63)

Beschrijving

Dit Handboek voor de geschiedenis van Limburg beschrijft de historische gebeurtenissen sinds de Romeinse tijd in het Nederlandstalige gebied tussen Luik en Nijmegen, tussen de westgrens van het graafschap Loon (Dienst) en de oostgrens met het Rijnland (Erkelenz). De stof van dit standaardwerk is verdeeld over zes hoofdstukken. In ieder hoofdstuk wordt aandacht besteed aan politieke, kerkelijke èn maatschappelijke aspecten. De Limburgse geschiedenis wordt waar mogelijk ook in verband gebracht met het internationale historische gebeuren. In de inleiding komen de meer algemene historische achtergronden (geschiedenis in ruimte en tijd, periodisering), het Limburgse landschap en zijn bewoning, het cultuurpatroon van 'de Limburger' en de Limburgse historiografie aan de orde. Het boek bevat diverse tabellen, kaarten, een tijdtafel, een bibliografie en een register van personen, plaatsen en zaken. Deze wetenschappelijke verantwoorde, leesbare samenvatting van de rijke en interessante Limburgse geschiedenis is zowel bedoeld voor onderzoekers als voor een algemeen ontwikkeld publiek.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Dr. P.J.H. Ubachs

Jaar van uitgave

2000

ISBN-nummer

90-6550-097-9

Plaats

Hilversum