Grondbeleid en volkshuisvesting in de Mijnstreek (Maaslandse Monografieën 2)

Beschrijving

De volkswoningbouw in de Limburgse mijnstreek heeft op bijzondere manier geprofiteerd van de mogelijkheid om tijdig geschikte bouwgrond te kunnen verwerven, zoals wordt aangetoond in deze studie die handelt over de N.V. Bouwgrond Maatschappij „Tijdig".

Het resultaat is geweest, dat grondspeculatie op grote schaal kon worden voorkomen en de huisvesting van de arbeiders krachtig werd bevorderd. Uit de winsten van de onderneming konden tal van nieuwe instellingen op sociaal terrein, die noodzakelijk waren geworden door de overgang van agrarisch- naar industriegebied, financiële steun putten om hun taak te kunnen vervullen.

De geschiedenis van deze onderneming is onverbrekelijk verbonden met de stimulerende activiteit van Mgr. Dr. H.A. Poels, die door zijn talrijke initiatieven een onuitwisbaar stempel heeft gedrukt op de ontwikkeling van de Nederlandse mijnstreek. Verschillende organisaties en instellingen heeft hij opgericht en helpen uitbouwen als middel om het Christendom ook in het moderne leef- en werkmilieu gestalte te geven. Hij is het ook geweest, die in 1913 met een groep leken deze grondmaatschappij in het leven riep als verlengstuk in het streven naar een verantwoord woonklimaat. Met de jaren heeft de Bouwgrond Maatschappij „Tijdig" zich ontwikkeld tot een onmisbaar instituut, dat de functie vervulde „tijdig" te zorgen voor bouwterreinen, waar laten de arbeiderswoningen verrezen. In het kader van de economische op- en neergang in het mijnbedrijf en de sociale evolutie gedurende de laatste vijftig jaren welke breedvoerig in dit boek worden belicht, komt de betekenis van deze uitgesproken specifieke opzet eerst volledig tot zijn recht.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Dr. Remigius Dieteren O.F.M.

Jaar van uitgave

1964

Plaats

Assen