Gezondheidszorg in Limburg (Maaslandse Monografieën 32)

Beschrijving

Dit werk beweegt zich op het grensgebied van gezondheidszorg en sociale geschiedenis. Tot onderwerp is gekozen de opkomst van de medisch-hygiënische voorzieningen sedert het midden van de vorige eeuw tot aan het uitbreken van de tweede wereldoorlog. De thema's in dit boek lijken op het eerste oog vanuit een medisch standpunt georiënteerd te zijn, maar daar ligt echter niet het accent. De gezondheidsvoorzieningen worden vooral gezien als cultureel-maatschappelijke elementen, die de invloed ondergaan van het totale veranderingsproces in de samenleving. Behandeld worden de vraagstukken van gezondheid en ziekte, de gezondheidszorg in haar uiteenlopende aspecten, ziektebestrijding, intramurale zorg, preventie, hygiëne, volksvoeding, zuigelingenzorg enz., waarvan de resultaten uiteindelijk in de daling van het sterftecijfer zijn af te lezen.

Om die samenhangen duidelijker tot uiting te brengen en een verklaring te vinden voor het feitelijk gebruik, dat de bevolking maakt van de medische voorzieningen, werd gekozen voor een regionale benadering en werd ontwikkeling in de provincie Limburg met zijn afwijkend cultuurpatroon als voorbeeld genomen. Binnen dit kader was het mogelijk die vervlechting beter te ontrafelen en tevens de bijzondere invloeden aan te duiden, die naast de algemenere factoren een rol speelden.

Door het gezondheidsvraagstuk in eerste instantie als een maatschappelijk gegeven te beschouwen, is dit boek niet alleen van belang voor allen, die geïnteresseerd zijn in de opkomt en de groei van de gezondheidszorg in het tijdvak, dat voorafging aan de huidige snelle dynamiek; een bezinning is met het oog op een studie van de maatschappelijke evolutie eveneens van betekenis voor diegenen, die zich nader willen beraden over dit (te) weinig belicht onderdeel van de sociale structuur van onze samenleving.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Dr. Rudolf Philips

Jaar van uitgave

1980

ISBN-nummer

90-232-1777-2 geb.

Plaats

Assen