Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de twintigste eeuw (Maaslandse Monografieën 52)

Beschrijving

In 1964 verscheen een eerste studie over de geschiedenis van de landbouw in Limburg. Zij handelde over de lange negentiende eeuw. Heel wat onderzoekers grepen dit thema aan om wat verder in de tijd terug te gaan. De vraag hoe het verder ging, bleef liggen.

Daaraan komt nu een einde. De auteurs schetsen de overgang van klein familiebedrijf naar moderne agrarische onderneming. Een wordt men geïnformeerd over de strijd om landbouwgrond. Vervolgens komt de werkgelegenheid aan de orde. Dan volgt een hoofdstuk oer de moeizame intensivering van het gemengde kleinbedrijf. Die mondde uit in een specialisatie. Naast akkerbouwbedrijven ontstonden melkveebedrijven, kippenhouderijen, varkensfokkerijen, champignonbedrijven en talrijke gespecialiseerde tuinderijen. Landbouworganisatie, coöperaties, landbouwonderwijs, onderzoek en voorlichting vormden de motoren van de vernieuwing. De dorpssamenleving onderging wellicht de meest ingrijpende gevolgen. Het boek laat de geschiedenis van de Limburgse landbouw tot omstreeks 1985 zien.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

prof. dr. J.C.G.M. Jansen en drs. W.J.M.J. Rutten

Jaar van uitgave

1992

ISBN-nummer

9070052954

Plaats

Leeuwarden