Geschiedenis van de beide Limburgen Deel II (Maaslandse Monografieën 17)

Beschrijving

Het tweede deel van de „Geschiedenis van de beide Limburgen" begint op een moment (1632), dat een dieptepunt vormt in het bestaan van deze streken ten gevolge van de politieke versnipperingen, de economische conjunctuur verbetering vertoont, een nieuwe geestesgesteldheid groeit, en politieke hervormingen gestalte krijgen onder het Franse régime en het bestuur van Willem I. Dit nieuwe stramien wordt doorbroken door de politieke ontwikkeling in de jaren 1830-1839, waarna twee afzonderlijke provincies hun eigen weg gaan zoeken, hoewel zij aanvankelijk nog economisch en cultureel op elkaar afgestemd bleven.

Deze parallellen blijven in de historische lijn zichtbaar, ook in het tijdperk van de moderne industrialisering en sociale emancipatie. Het boek eindigt met de eerste wereldoorlog, die in vele opzichten een breukvlak vormt, maar eveneens een uitzicht biedt op de latere ontwikkeling.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Prof. Dr. W. Jappe Alberts

Jaar van uitgave

1974

ISBN-nummer

90-232-1101-4

Plaats

Assen