Geschiedenis van de beide Limburgen Deel I (Maaslandse Monografieën 15)

Beschrijving

Na een inleiding, waarin een beeld gegeven wordt van de geografische gesteldheid van het gebied waarvan de geschiedenis wordt beschreven, geeft het boek een overzicht van de prehistorie van de beide Limburgen alsmede van de Romeinse tijd. Wat de Middeleeuwen betreft wordt met name de aandacht gevestigd op de merkwaardige staatkundige en politieke ontwikkeling in samenhang met de aangrenzende gebieden. Daarnaast wordt mede in beschouwing genomen de economische ontwikkeling en de toestand en gebeurtenissen op kerkelijk-religieus terrein. Dit eerste deel wordt afgesloten met het jaar 1632, waardoor ook de eerste helft van de 17e eeuw in de behandeling wordt betrokken.

Voor de eerste keer is hiermede een overzicht gegeven van de geschiedenis van de beide Limburgen terwijl in ruime mate mede aandacht wordt geschonken aan de omringende gebieden als Gelre, Kleef, Luik, Brabant en Gulik.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Prof. Dr. W. Jappe Alberts

Jaar van uitgave

1972

ISBN-nummer

90-232-0999-0

Plaats

Assen