Geschichte des Geschlechtes von Schaesberg (Maaslandse Monografieën 16)

Beschrijving

Het geslacht von Schaesberg heeft tot in de 16e eeuw een beduidende politieke rol gespeeld in het gebied tussen Maastricht, Roermond en Aken, in welk gebied het vele bezittingen had. Daarna verplaatste zich de interesse onder invloed van de wisselende betrekkingen met Brabant en andere territoria naar het gebied van de Nederrijn. Maar van een volledige identificatie van de afzonderlijke leden van het geslacht von Schaesberg met een bepaald territorium is lange tijd geen sprake.

Ondanks de nauwe relatie waarin de familie stond tot de Paltsgraven in Gulik, bleef een voortdurende band met Overmaas en Gelder bestaan. Vooral toen het geslacht onder Johan Frederik II von Schaesberg rijksonmiddelbaar werd, was hun optreden op het Maaslandse deel van de Spaanse Nederlanden gericht. In de 18e eeuw gaven zij dit politieke streven op en beschouwden zij zich veeleer als onderdanen van de Keizer en van de Keurvorsten van de Palts. De Interregionale betekenis van dit geslacht laat zich ook voor andere adellijke geslachten in dit gebied aantonen en vormt een bewijs voor het bestaan van een historische samenhang en interregionale vervlechting van de afzonderlijke territoria in het Duits-Nederlandse grensland.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Leo Peters

Jaar van uitgave

1972

ISBN-nummer

90-232-0972-9

Plaats

Assen