Fertiliteit, arbeid en mentaliteit (Maaslandse Monografieën 45)

Beschrijving

Voor elk historisch onderzoek geldt, dat men uit een veelvoud van benaderingen kan kiezen. In de voorliggende studie is ervoor gekozen om de vruchtbaarheidsdaling in Limburg vanaf 1850 tot 1960 in beeld te brengen en sociologische verklaringen achter deze ontwikkeling op te sporen, door middel van een historisch-demografische aanpak.

Centraal staat de vraag naar het hoe en waarom van dit demografisch verschijnsel, dat historici vooralsnog voor vele raadsels plaatst. Er wordt getracht te achterhalen in hoeverre economische motivaties, danwel mentale acceptatie van nieuw huwelijks- en voortplantingsgedrag doorslaggevend was.

De analyse op territoriaal beperkt gebied kan helpen meer inzicht te verwerven over het wezen van de in vele westerse landen na 1800 voorkomende vruchtbaarheidsdaling.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Dr. Th.L.M. Engelen

Jaar van uitgave

1987

ISBN-nummer

90-232-2294-6 geb.

Plaats

Assen