Eenheid en scheiding van de beide Limburgen (Maaslandse Monografieën 47)

Beschrijving

Onder de titel "Eenheid en Scheiding" werd op 26 mei 1989 in het congrescentrum Alden Biesen een historisch congres gehouden, waarin aandacht werd besteed aan de economische, sociale, politieke en culturele relaties tussen de beide Limburgen van 1839 tot 1989. Het congres vormde een van de hoogtepunten van de herdenk van het verdrag van London uit 1839, dat het westelijke deel van Limburg aan België toewees en het oostelijke deel aan Nederland. Sedertdien zijn er twee provincies Limburg, behorend tot twee verschillende staten. Tijdens het congres werd nagegaan welke invloed deze politieke beslissing heeft gehad op het leefklimaat in de beide provincies.

Het congres heeft zich in tweeërlei opzicht wetenschappelijk onderscheiden. Voor het eerst sedert 1974, toen W. Jappe Alberts zijn tweedelige "Geschiedenis van de beide Limburgen" afsloot, werd in breed perspectief aandacht besteed aan de historische samenhang en differentiatie tussen de beide provincies Limburg. Ook bleken de tijdens het congres gehouden voordrachten een opmerkelijke samenhang te vertonen, zodat in de conclusies een helder beeld kon worden gegeven van de mogelijkheden en beperkingen van samenwerking over de provinciegrenzen heen.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Onder redactie van: Prof Dr A.M. van de Woude (voorzitter), Dr Remigius Dieteren O.F.M., Dr M van der Eycken, et al.

Jaar van uitgave

1989

ISBN-nummer

90-70052-75-X

Plaats

Leeuwarden