Donkere jaren: Episoden uit de geschiedenis van Limburg 1933-1945 (Maaslandse Monografieën 10)

Beschrijving

De jaren van oorlog en bezetting liggen een kwar eeuw achter ons. Ze zijn bezig „geschiedenis" te worden.

Drs. A.H. Paape, werkzaam op het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam, geeft in deze terugblik op die „donkere jaren" in het zuiden van ons land en speciaal in Limburg een boeiend relaas, voor de samenstelling waarvan hij niet alleen geput heeft uit nationale en regionale archieven, maar ook gebruik maakte van „levende" getuigenissen.

Vele tientallen op de geluidsband vastgelegde herinneringen van „tijdgenoten" - militairen, ambtenaren, geestelijken, verzetsstrijders, onderduikers, een naar Zwitserland voortgeholpen Joodse Nederlander, de directeur van een ziekenhuis die met al zijn patiënten dwars door de gevechtslinies heen evacueren moest, maar vooral ook „doodgewone" burgers, die op sobere wijze vertellen van hun eigen ervaringen en belevenissen - vormen een even belangwekkend als belangrijk onderdeel van dit boek. De auteur wil met deze uitgave, die de tekst bevat van 26 voor de Regionale Omroep Zuid te Maastricht samengestelde radioprogramma's, een dubbel doen dienen: veel van wat een half mensenleven geleden in ons land gebeurde, bij de ouderen onder ons in de herinnering terugbrengen, en tevens een bijdrage leveren tot de kennis van de geschiedenis van de donkere jaren tussen 1933en 1945.

Het is een geschiedkundig zowel als menselijk document geworden.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

A.H. Paape

Jaar van uitgave

1969

Plaats

Assen