Dictionnaire Géographique Du Limbourg (Maaslandse Monografieën 25)

Beschrijving

In het begin van de negentiende eeuw was er in de Nederlanden een grote belangstelling voor geografische kennis. De vraag naar exacte kaarten was aanzienlijk. Velen wilden bij die kaarten ook een informatieve tekst hebben, waarin alle op de kaarten voorkomende plaatsen werden beschreven. Er bleken zelfs mogelijkheden te zijn, om op commerciële basis geografische diensten op te richten en lange tijd in stand te houden.

Een hoofdrol in deze bedrijvigheid speelde Philippe Vander Maelen. Hij was in 1895 als zoon van een zeepzieder in Brussel geboren. Al op de jeugdige leeftijd maakte hij naam als cartograaf. In 1830 richtte hij in zijn geboortestad het 'Etablissement géografique de Bruxelles' op. Hij begon met de uitgifte van een 'Atlas de l'Europe' (1829-1830), gevolgd door een verbeterde heruitgave van de 'Ferrariskaart der Oostenrijkse Nederlanden'. Zijn grootste projecten waren de topografische kaart van België (1837-1852) en de kadastrale atlas van België (1846-1854). Tot 1869 bleef hij voortdurend kaarten, atlassen, stadsplattegronden, toeristische gidsen e.d. uitgeven.

Vander Maelen's publicaties zijn vooral van belang vanwege hun nauwkeurigheid. Hij verzamelde uit de beste bronnen gegevens over de omvang van de bevolking, de toestand van de landbouw, de vestigingsplaatsen van groeven, mijnen en fabrieken. Bijzondere aandacht besteedde hij aan de transportmogelijkheden te land en ter zee. Al die gegevens wilde hij aanvankelijk samenbrengen in een geografische encyclopedie. Dat bleek echter niet haalbaar. Daarom beperkt Vander Maelen zich tot een serie dictionnaires van Belgische Provincies. Zij verschenen van 1831-1838. Een van de delen handelde over Limburg. Het verscheen in 1835 en beschreef ook de huidige Nederlandse provincie. In die dagen was immers alleen Maastricht in handen van de Nederlandse regering.

Deze herdruk bevat een algemene beschrijving van de beide Limburgen met in het tweede gedeelte een alfabetische beschrijving van alle gemeenten. Naast een Nederlandstalige inleiding zijn aan de oorspronkelijke tekst nog een vijftal kaarten toegevoegd. De inleider heeft voor deze heruitgave nagegaan, in hoeverre de gegevens van Vander Maelen juist zijn.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Ph. Vander Maelen

Jaar van uitgave

1978

ISBN-nummer

90-232-1607-5 geb.

Plaats

Assen