De stadsrekening van Maastricht over het jaar 1399-1400 (Maaslandse Monografieën 7)

Beschrijving

Van slechts enkele Nederlandse steden zijn zo goed als volledige series stedelijke rekeningen uit de Middeleeuwen overgeleverd. Van de meeste steden zijn echter maar enkele rekeningen bewaard gebleven. Daartoe behoort de stadsrekening van Maastricht over het jaar 1399-1400, die zelfs de enig overgebleven rekening van deze stad is.

Niettemin is zij de aandacht van de historicus en van al degenen, die iets over het leven en bedrijf in het Middeleeuwse Maastricht willen weten, ten volle waard. Niet alleen omdat dit rekening tal van bijzonderheden over het bestaan van de stad en over haar relaties met andere steden vermeldt, maar ook, misschien wel vooral, omdat zij ons velerlei elders nauwelijks te verkrijgen inlichtingen verschaft over de Middeleeuwse topografie van Nederlands oudste stad en ons daarnaast inzicht geeft in het leven van alledag, het leven van de gewone burger. In tal van zaken kan men met behulp van de hier volledig uitgegeven tekst doodringen en zich een beeld vormen van het stedelijke leven in een bewogen periode in de geschiedenis van Maastricht. Dit is bijvoorbeeld het geval, met de bijzonderheden, die samenhangen met de stafbedevaarten, waaromtrent ook andere Maastrichtse bronnen, bijvoorbeeld de binnenkort uit geven „Raadsverdragen" ons informatie verschaffen.

Ook over de zo merkwaardige tweeherigheid van de stad, die twee souvereinen had - de hertog van Brabant en de bisschop van Luik - vernemen wij bijzonderheden, die in de inleiding van de hier uitgegeven tekst nader zijn toegelicht. Uit deze tekst zullen niet alleen zij, die zich met de geschiedenis van Maastricht bezighouden, maar ook degenen, die belangstelling hebben voor de details van de stedelijke historie in de Middeleeuwen, veel kunnen leren omtrent een der belangrijkste facetten van de Middeleeuwse geschiedenis: het stedelijk leven in een belangrijke stad.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

J. Koreman

Jaar van uitgave

1968

Plaats

Assen