De slag om de Roerdriehok (Maaslandse Monografieën 34)

Beschrijving

De bevrijding van de door Duitsers bezette West-Europese gebieden was een onderwerp waarover de tot passiviteit gedwongen bewoners van het kontinent de meest uiteenlopende theorieën opperden. Maar slechts weinigen koesterden de illusie dat de geallieerden in een militaire wandeling de Duitsers zouden verdrijven. Toch, tot verbazing maar meer nog tot vreugde van vrijwel iedereen op het vasteland, stortte het trotse Duitse militaire apparaat onder het geallieerde technische overwicht in augustus 1944 volkomen ineen.

Dit boek vergezelt de zegevierende geallieerden, houdt de vluchtende Duitsers in het oog, legt de blijdschap van de Belgen vast, alsook de teleurstelling in Limburg als de Amerikaanse opmars dichtbij de Nederlandse grens, en na de bevrijding van de Limburgse mijnstreek helemaal stopt.

Na de oorlog werd het stokken van de Amerikaanse zowel als van de Britse aanval toegeschreven aan de moeilijke bevoorrading. De auteur toont evenwel aan dat er nog meer faktoren een rol speelden, zoals o.a. het streven van geallieerde generaals om bij een inderdaad wel precaire aanvoer zoveel mogelijk voorraden voor hun eigen legers op te eisen. Sommige generaals bleken eensklaps hyper-individualisten te zijn, waarvoor alleen eigen roem en eer telde. Zo werden operaties ontworpen die meer het verwerven van lauweren dienden dan het verdrijven van de Nazi-legers. Ook blijkt uit dit boek hoe de burgerbevolking het slachtoffer werd van een strategie, die onherroepelijk leidde tot herstel van de Duitse weerstand en een hernieuwd bruut optreden nadat de Nazi-Wehrmacht in september 1944 feitelijk al verslagen was, ook in de ogen van hoge Duitse militairen.

Het land tussen Maas en Roer kwam snel in een situatie zoals die zich in Noord-Frankrijk had voorgedaan in de Eerste Wereldoorlog: een statisch front met loopgraven en door granaatvuur verwoeste dorpen. Er vielen slachtoffers onder burgerbevolking, die leed onder de oorlogshandelingen en het onmenselijk optreden van de Duitsers, culminerend in massa-deportaties en executies.

Tenslotte volgt het boek de Britten in januari 1945 op de voet toen zij in felle gevechten, die tien dagen duurden, de Duitsers dwongen de Roerdriehoek prijs te geven.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

P.J.H. Baghuis

Jaar van uitgave

1981

ISBN-nummer

90-232-1870-1 geb.

Plaats

Assen