De reconstructie van een middeleeuws landschap (Maaslandse Monografieën 44)

Beschrijving

In 1157 gaf het Luikse St. Martinus-kapittel een stuk nieuw ontgonnen land uit aan zeven inwoners van het dorp Breust, tien kilometers ten zuiden van Maastricht langs de Maas. Er zou een jaarlijkse clijns van 21 solidi worden betaald, en bij iedere overdracht of vererving kwam daar bovendien nog eens de helft van het verschuldigde bedrag bij. De zeven werden vrijgesteld van verdere verplichtingen aan de hof van het kapittel te Breust.

Hoe onbekend deze gebeurtenissen op zich genomen ook mogen zijn, in één opzicht zijn ze uniek: ze leveren voor de verre omgeving de enige rechtstreekse inlichting over de manier waarop landschap en bewoning zich vóór het einde van de middeleeuwen hebben ontwikkeld. Het is echt zowat de enige en dan nog uiterst summiere bron uit deze periode.

Om het gat in onze kennis van de ontwikkeling van landschap en bewoning van voor, tijdens en direct na de middeleeuwen te tonen moge illustratief zijn dat eerst in de negentiende eeuw de eerste kadastrale kaarten worden opgemeten. Van deze kaarten is niet bekend hoe oud de situatie is die ze weergeven.

Hartmann combineert deze kaart met bronnenmateriaal van veel oudere datum en slaagt er zo in het middeleeuws landschap van Zuidelijk Limburg te reconstrueren. Met behulp van de computer komt hij tot de ontwikkeling van heel bijzonder beeldmateriaal. Zo is een uniek boek ontstaan.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Dr J.H.L. Hartmann

Jaar van uitgave

1986

ISBN-nummer

90-232-2201-6 geb.

Plaats

Assen