De ordinarius van de collegiale Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht (Maaslandse Monografieën 39)

Beschrijving

Er zijn maar heel weinig bronnen voor de kennis van het kerkelijke leven in de Middeleeuwen. De bronnen, die bestaan en meestal van liturgische aard zijn, zijn helaas heel slecht toegankelijk. Dit heeft tot gevolg gehad dat in de kerkgeschiedenis van Limburg gedurende de Middeleeuwen meer aandacht is besteed aan bezittingen, politieke invloed en kunstuitingen, dan aan het kerkelijk leven zelf.

De publikatie van de Ordinarius van het Kapittel van O.L. Vrouw te Maastricht zal de kennis van de godsdienstbeleving in een Zuid-Nederlandse stad gedurende de Middeleeuwen aanzienlijk verruimen. Het werk bevat een schat aan gegevens, allereerst over het verloop van de liturgische plechtigheden in de kerk, maar ook daarbuiten, tijdens de vele processies. Bovendien werpt het een helder licht op de functies en activiteiten van kanunniken en beambten, hun leefwijze en religiositeit en zelfs hun bijgeloof.

Het thans voorliggende werk is de vervulling van een lang gekoesterde wens om toegang te verkrijgen tot allerlei onbekend gebleven facetten van het religieuze en culturele leven in Maastricht gedurende de Middeleeuwen. Dank zij uitvoerige vertalingen, verklaringen en een hele reeks indices die de uitgever heeft verzorgd, is het boek gemakkelijk hanteerbaar en voor iedereen eenvoudig te raadplegen.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

J.M.B. Tagage

Jaar van uitgave

1984

ISBN-nummer

90-232-2019-6 geb.

Plaats

Assen