De Ordinarius Chori van de collegiale Sint-Servaaskerk te Maastricht (Maaslandse Monografieën 54)

Beschrijving

"De Ordinarius Chori van de collegiale Sint-Servaaskerk te Maastricht" maakt deel uit van een genre boeken, waarvan in bibliotheken soms nog een exemplaar te vinden is. Door de liturgiehistorici wordt op het grote belang van deze boeken gewezen. Het blijkt dat de in die boeken beschreven liturgische riten dienen te worden uitgevoerd door de geestelijken (monniken en kapittelheren); van één of andere vorm van deelname van de gelovigen lezen we weinig. De "libri ordinarii" zijn interessant, voor zover daarin de liturgie van de clerus, die zich voltrekt in het Latijn en in de daarvoor bestemde klooster- of kapittelkerken, nauwkeurig wordt beschreven. Deze liturgie wordt in de kerkelijke geschriften aangeduid als de "cultus publicus", als "liturgie van de Kerk". Deze liturgie behoorde tot het niet veranderbare traditiegoed, dat de eeuwen èn de maatschappelijke en kerkelijke veranderingen heeft getrotseerd.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

drs. J.M.B. Tagage

Jaar van uitgave

1993

ISBN-nummer

9074252184

Plaats

Leeuwarden