De opkomst, de ontwikkeling en de neergang van de steenkolenmijnbouw in Limburg (Maaslandse Monografieën 18)

Beschrijving

Op basis van zijn vroegere publicaties heeft thans de auteur een samenvattend overzicht gegeven van de geschiedenis van de steenkolenmijnbouw in Limburg.

De oudste oorsprongen worden in dit boek behandeld, te beginnen met de vroegste steenkoolwinning aan de Worm, de mijnbouwkundige activiteiten van de abdij Rolduc, de veranderingen als gevolg van de inlijving bij Frankrijk, de historie van de domaniale mijnen en de vele concessiepogingen uit de vorige eeuw, totdat op het einde van de eeuw de mijnbouw als grootindustrie een nieuwe periode begon.

Tevens wordt de moderne tijd behandeld en de recente mijnsluitingen als gevolg van de veranderende energiebehoeften.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Ir. C.E.P.M. Raedts, m.i.

Jaar van uitgave

1974

ISBN-nummer

90-232-1222-3

Plaats

Assen