De Meinweg (Maaslandse Monografieën 40)

Beschrijving

De Meinweg is een thans nog bestaand, groot bos- en heidegebied, dat zich aan weerszijden van de Duits-Nederlandse rijksgrens uitstrekt tussen Roermond en Wegberg.

Het Nederlandse gedeelte staat op de nominatie ter verkrijging van de status nationaal landschapspark. Dit grote gebied werd sedert de late middeleeuwen door de inwoners van de veertien omliggende gemeenten benut voor het kappen van hout, het maaien van heide en het weiden van vee.

Beide laatste bevoegdheden waren vóór de uitvinding van de kunstmest van groot belang voor de op landbouw georiënteerde samenleving.

De uitoefening van deze rechten, de gerechtigden en hun organisatievormen zijn de hoofdthema's van dit rechtshistorisch onderzoek.

Deze studie geeft voorts inzicht in diverse aspecten van het vaak sobere leven van de bewoners van het platteland in Midden-Limburg; in de toen reeds voorkomende aantasting van het milieu door overmatig exploitatie van bossen en in de samenstelling en takenpakket van de kerspels, de voorlopers van de huidige gemeenten.

Op thematische wijze wordt de geschiedenis van dit belangrijk natuurgebied in beeld gebracht.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Dr. G.H.A. Venner

Jaar van uitgave

1985

ISBN-nummer

90-232-2124-9 geb.

Plaats

Assen