De kloosterpoort als sluitpost? (Maaslandse Monografieën 57)

Beschrijving

Waarom treden adellijke vrouwen in de late middeleeuwen in kloosters en stiften? Een antwoord op deze vraag zoekt de auteur in de maatschappelijke situatie waarin zij verkeren.

Adellijke vrouwen lijken nogal eens te zijn gedwongen tot een keuze tussen intrede in een klooster of een huwelijk. Op basis van tal van persoonlijke gegevens van religieuzen uit elf vrouwenconventen en op basis van de maatschappelijke positie van 'wereldlijke' adellijke vrouwen probeert de auteur achtergronden van de keuze voor het kloosterleven te achterhalen.

De sociale context van deze religieuze gemeenschappen, het leven van de vrouwen in de conventen, hun onderlinge familiebanden, de invloed die adellijke vrouwen hebben op hun huwelijk of op hun kloosterintrede alsmede hun positie in het erfrecht komen aan orde.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

E.M.F. Koch

Jaar van uitgave

1994

ISBN-nummer

90-74252-35-4

Plaats

Leeuwarden